Kdy uhradit kupní cenu nemovitosti

VeřejnýRegistr.cz

22.8.2012 15:00 | Než začnete nabízet svou nemovitost

Autor článku: VeřejnýRegistr.cz

Ať už se rozhodnete prodávat nemovitost sami nebo za pomoci někoho jiného, určitě by Vás mělo zajímat jak a kdy za nemovitost zaplatit. Další důležitým faktorem bývá, kdo kupní cenu spravuje, před tím, než je nemovitost převedená na katastru nemovitostí na nového majitele.

 

Prodávající i kupující řeší podobné dilema, co se týká kupní ceny v obchodu bez zprostředkovatele:

Prodávající nechce přepsat nemovitost na katastru dříve, než dostane kupní cenu, nejlépe v hotovosti a na ruku.

Kupující zase nechce nikomu dát peníze do ruky, dokud nebude nemovitost přepsaná na něj.

 

Navíc, kolik lidí dnes může zaplatit za nemovitost v řádech milionů v hotovosti? V dnešní době úvěrů a hypoték s sebou nese výplata kupní ceny mnohem větší administrativní nároky.

Dále, každému katastru nemovitostí trvá povolení vkladu kupní smlouvy různě dlouhou dobu. Co jednomu katastrálnímu pracovišti trvá max. 3 dny, jinému může trvat i měsíce, i když zákonem stanovená lhůta je 30 dní.

 

Možností, jakým způsobem zajistit převod kupní ceny z kupujícího na prodávajícího, je několik:

1) Notářská a advokátní úschovanejbezpečnější varianta. Notář (advokát) převezme do úschovy celou kupní cenu a pak peníze rozešle na předem stanovené účty podle podepsané smlouvy (o notářské nebo advokátní úschově). V této smlouvě si můžete rovnou ošetřit zaplacení daně z převodu nemovitosti. Peníze jsou uloženy na zvláštním bankovním účtu a v případě úmrtí či úpadku notáře jsou peníze klienta odděleny od jeho osobního majetku.

Ceny za službu notářské úschovy se řídí vyhláškou ministerstva spravedlnosti 196/2001 Sb. V případě advokátní úschovy je cena stanovena smluvně.

 

2) Bankovní úschova – formou např. vázaného (jistotního) účtu. Tento typ úschovy funguje na podobném principu jako u notáře. Podepíše se trojstranná smlouva mezi účastníky, kde se definuje výplata kupní ceny. Výplata kupní ceny se většinou váže na nový výpis listu vlastnictví s již zapsaným novým majitelem nemovitosti. Pravděpodobnost, že by zkrachovala banka a přišli byste o peníze je opravdu nízká.

 

3) Úschova na účtu realitní kanceláře – docela obvyklý způsob úschovy peněz navázaný rovnou na celý obchod. Realitní makléř (kancelář) má přehled o toku peněz, může reagovat rychleji i ve výplatě kupní ceny. Realitní kancelář obvykle nabízí tuto službu v rámci provize, proto se jedná o levný a administrativně nenáročný způsob úschovy.

Nicméně zde je nutné zachovat obezřetnost: realitní kanceláře totiž většinou nemají uzavřené pojištění odpovědnosti za způsobené škody jako mají advokáti nebo notáři. Což znamená, že byste o své peníze mohli např. v případě úpadku realitky snadno přijít. Už se to párkrát stalo. Takže otázka na makléře, jestli je realitní kancelář příslušně pojištěna je na místě.

 

4) Úhrada při podpisu kupní smlouvy – tuto variantu nelze příliš doporučit, neřeší totiž již zmíněné dilema prodávajícího i kupujícího. Zaplatit kupní cenu při podpisu kupní smlouvy a trnout, zda-li a kdy katastr nemovitost přepíše (může ji vrátit např. kvůli chybě v kupní smlouvě) chce opravdu silné nervy. A naopak, čekat na peníze až po přepisu nemovitosti na katastru a předat nemovitost na dobré slovo také není ideální řešení.

 

Každý z nás si může zvolit způsob úhrady kupní ceny podle svého uvážení. Obecně lze doporučit úschovu přes prostředníka. Náklady na úschovu se obvykle stanovují podle dohody ještě před podpisem kupní smlouvy. Pokud obchodujete bez prostředníka, náklady se většinou dělí stejným dílem mezi prodávající i kupující. Pokud využíváte realitní kancelář nebo jiného zprostředkovatele, náklady většinou hradí on.  

Hodnocení článku:

Komentáře

Zadejte nabídku Vyberte si nejlepšího realitního makléře ve Vaší lokalitě.
Zadejte poptávku Získejte přístup k novým nabídkám ještě než se dostanou do inzerce.